Publicaties

Betreffende de devolutieve werking van het hoger beroep inzake gerechtelijke vereffening-verdeling en de vervanging van de boedelnotaris, noot onder Antwerpen 3 maart 2003, Rechtskundig Weekblad 2004-2005, 344-349.

De aan(deel)houder schenkt..., Noot bij Kh. Veurne 12 december 2001, T.R.V. 2003, 88-91. (co-auteur: K. Vanwinckelen)

De ontheffing van ambtswege inzake de ten onrechte belaste arbeidsongevallenvergoeding, A.F.T. 2002, 265-269.

Echtscheiding op grond van grove beledigingen, Jura Falconis 1995-96, 63-94