Publicaties

De aan(deel)houder schenkt..., Noot bij Kh. Veurne 12 december 2001, T.R.V. 2003, 88-91. (co-auteur: K. Vanwinckelen)

Le nouveau droit successoral français et son positionnement dans l'européanisation du droit successoral, Familia 2003, 451-470. (co-auteur: W. Pintens).

Huwelijk, feitelijke scheiding, echtscheiding en fiscaliteit, N.J.W. 2003, 874-882.

De ontheffing van ambtswege inzake de ten onrechte belaste arbeidsongevallenvergoeding, A.F.T. 2002, 265-269.

Echtscheiding op grond van grove beledigingen, Jura Falconis 1995-96, 63-94