Publicaties

Aan wie komt, in het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, de meerwaarde toe, die gegenereerd is door arbeidsinspanningen die geleverd zijn door één van de echtgenoten. Reflectie bij het arrest van het Hof van Cassatie van 9 september 2021; in Feestbundel naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het Comité voor Studie en Wetgeving, Brugge, Die Keure, 2023, p. 365-375

Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na ontbinding door echtscheiding (Update na de Wet van 22 juli 2018), in Handboek Familierecht, Brussel, Wolters Kluwer, 2018, 673-740

Het statuut van aandelen, beroepsgoederen en cliënteel in het Wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht, TEP 2018, 27-42

Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na ontbinding door echtscheiding, in Familierecht - Handboek voor de advocaat-stagiair , Wolters Kluwer, 2017, 663-718

Reflectie over de incidentie van strafrechtelijke klachten op de gerechtelijke procedure van vereffening en verdeling - Voorstel tot remediëring, TEP 2017, 8-14.

Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na ontbinding door echtscheiding, in Handboek voor de advocaat-stagiair, Brussel, Wolters-Kluwer, 2016, 655-708

Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na ontbinding door echtscheiding, in Handboek voor de advocaat-stagiair, Brussel, Wolters-Kluwer, 2015, 647-689

Evaluation de la créance issue de l’enrichissement sans cause, note sous Liège 18 février 2015, Act.dr.fam. 2015, 130-133

Quels enseignements peut-on tirer de l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 18 février 2015, quant à l’évaluation de la créance issue de l’enrichissement sans cause en général, et de la créance en régime de séparation, en particulier ?, in W. PINTENS en D. DECLERCK (ed.), Patrimonium 2015, Brugge, Die Keure, 191-202

Vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel na ontbinding door echtscheiding, in Handboek voor de advocaat-stagiair, Brussel, Wolters-Kluwer, 2014, 589-631

Vereffening-verdeling, Het optreden van de advocaat in de gerechtelijke vereffening en verdeling, in R. BARBAIX en A. VERBEKE, Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, 2014, 129-133

Levensverzekering in het erfrecht. Art. 124 WLVO, in R. BARBAIX en A. VERBEKE, Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht, 2014, 121-127

Wat is de invloed van het arrest van het Hof van Cassatie van 14 november 2013 op de bedrieglijke afhaling van gemeenschapsgelden kort voor de inleiding van de echtscheidingsprocedure, in W. PINTENS en C. DECLERCK (ed.), Patrimonium 2014, Brugge, Die Keure, 121-127

Déduction des impôts dus sur les rentes alimentaires, à titre d’aliments au sens de l’article 104, 1° du C.I.R. 92, note sous Civ. Nivelles (14e ch.), 13 mai 2013, Act.Dr.fam. 206-208

Wijzigt het arrest van het hof van cassatie van 27 september 2012 de waarderings regels van schuldvorderingen in scheidingsstelsels?, in W. PINTENS en C. DECLERCK, Patrimonium 2013, 149-158