Ereloon

De facturatie van de prestaties is één van de elementen die voorafgaandelijk met de cliënt wordt besproken.

Deze bestaat uit twee luiken :

  • enerzijds de honoraria, zijnde de vergoeding voor het intellectueel werk van de advocaat,
  • en anderzijds de kosten die voornamelijk van administratieve aard zijn en die de bijzondere uitgaven dekken die aan het behandeld dossier kunnen worden toegeschreven.

De erelonen worden in principe berekend volgens een uurtarief dat varieert tussen 200,00 € en 350,00 €. In functie van de eigenheid van het dossier, kunnen er andere modaliteiten worden overeengekomen. Elke tarifaire wijziging gebeurt echter steeds in overleg met de cliënt.

De in een dossier gemaakte kosten worden aangerekend tegen de volgende tarieven :

  • opening van een nieuw dossier : 100,00 €
  • briefwisseling en dactylografie : 15,00 € per pagina
  • fax, copies : 0,25 € per pagina
  • verplaatsingen : 2,00 € per kilometer
  • E-mail : 1,50 € per uitgaande of inkomende mail
  • uitgaande telefonische onderhouden : 2,50 €
  • kosten voorgeschoten door het kantoor (attesten, uittreksels, deurwaarderskosten) : kostprijs

Alle prestaties worden zorgvuldig opgenomen in een time-sheet, die volledig ter beschikking blijft van de cliënt en die er op elk ogenblik de raadpleging mag van vragen.