Publicaties

Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners, in PINTENS, W. en DU MONGH, J. (eds.), Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 247-267.

Reeks vermogensplanning - Vermogensplanning door middel van levensverzekeringen, A.F.T. 2008, 4-25.

La détermination du nom de l’enfant en droit international privé belge et l’influence de la jurisprudence de la Cour de Justice, in Privatine Teise. Praeitis, dabartis ir ateitis – Private Law: past, present and future – Liber Amicorum Valentinas Mikelenas, Justitia, Vilnius, 2008, p. 247-256 (co-auteur W. Pintens)

Het nieuw afstammingsrecht, Tijdschrift voor Notarissen 2007, 56-72, err. p. 164.

De belastingschuld en het huwelijk. Contributio en obligatio, in PINTENS, W. en DU MONGH, J. (eds.), Patrimonium 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, 207-228.

Conventionele regeling van de fiscale voordelen met betrekking tot de kinderen, in CASTELEIN, Chr., VERBEKE, A. en WEYTS, L. (eds.), Notariële clausules. Liber amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, p.511-532.

Le nouvel article 132bis du CIR/92, Div.Act. 2007, 157-168.

Fiscale regeling bij co-ouderschap, A.F.T. 2007, p. 32-42.

Fiscaliteit en alimentatiemaatregelen, in KFBN (ed.), Recente wetgeving. Studiedag 1 juni 2007, 27p.

Schuldvorderingen in scheidingsstelsels, in PINTENS, W. en DU MONGH, J. (eds.), Patrimonium 2006, Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 383-403.

Belgian Report concerning the CEFL Questionnaire on Parental Responabilities, zie http://www.ceflonline.net/Reports/pdf2/Belgium.pdf (co-auteur: W. Pintens).

Echtscheiding door onderlinge toestemming van in België gevestigde buitenlanders, in het perspectief van de Europese Unie, Tijdschrift voor Notarissen 2005, 127-141.

v° Belgium, in BOELE-WOELKI, K., BRAAT, B. en CURRY-SUMNER, I. (eds.), European Family Law in Action, Parental responsibilities, in EFL-Series 9, Antwerp-Oxford, Intersentia, 2005, 821 p. (co-auteur W. Pintens).

L'influence de la Cour européenne des droits de l' homme sur le droit successoral, Lex Familiae 2005, 21-36 (co-auteur W. Pintens).

Betreffende de devolutieve werking van het hoger beroep inzake gerechtelijke vereffening-verdeling en de vervanging van de boedelnotaris, noot onder Antwerpen 3 maart 2003, Rechtskundig Weekblad 2004-2005, 344-349.